Ah-potilaat
Tietoa ja tukea arjen eri tilanteissa
FI | SE | EN

Sähköposti: info (at) ah-potilaat.org Jäsenasiat: rekisteri (at) ah-potilaat.org

VATER-assosiaatio

Lisätietoa VATER-assosiaatiosta (Rinnekotisäätiö)

Lyhyt yleistajuinen tiivistelmä on tarkoitettu johdatteluksi aiheeseen. Kaikki diagnostiikkaa, hoitoa, seurantaa ja kuntoutusta koskevat ratkaisut tehdään aina yksilöllisesti hoitavien lääkäreiden ja työryhmien toimesta.

Eero Palolampi, lastenlääkäri

VATER-assosiaatio

VATER on akronyymilyhenne. Jokainen kirjain merkitsee elintä tai kudosta, jossa havaitaan synnynnäinen rakennepoikkeavuus. Se ei ole varsinainen diagnoosi. Se on eräänlainen diagnostinen työkalu. Kokemus on osoittanut, että tietyt synnynnäiset elinepämuodostumat ja rakennepoikkeavuudet "kulkevat yhdessä". Niinpä kun todetaan tiettyjä rakennepoikkeavuuksia, osataan yllä mainitun tilastollisen tiedon ja kokemuksen perusteella hakea mahdollisia muita. Assosiaation taustatekijät ovat kirjavat, eikä kaikkia syitä suinkaan tunneta.

VATER-assosiaation kirjaimet merkitsevät seuraavaa

V = vertebra (selkänikama)
V merkitsee sitä, että lapsella voidaan todeta synnynnäisiä nikamien rakennepoikkeavuuksia, joiden laatu ja laajuus vaihtelevat. Tyypillinen esimerkki on yksi tai useampi perhosnikama.
A = anus (peräaukko)
A merkitsee sitä, että lapsella todetaan synnynnäinen peräaukon tai peräsuolen rakennepoikkeavuus kuten anusatresia (puuttuva peräaukko). Rakennepoikkeavuuden laajuus ja vaikeusaste voi olla kovin erilainen eri lapsilla.
T = trachea (henkitorvi)
Henkitorvessa voi esiintyä rustorenkaiden rakenteellista poikkeavuutta tai esimerkiksi avanne henkitorven ja ruokatorven välillä (trakeo-esofageaalinen fistula).
E = esofagus (ruokatorvi)
Ruokatorven synnynnäisistä rakennepoikkeavuuksista tyyppiesimerkki on esofagusatresia, jossa ruokatorven alin osa on jäänyt kehittymättä. Tästä umpipussista on tavallisesti avanneyhteys henkitorveen.
R = radius (kyynärvarren peukalonpuoleinen luu)
Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa peukalon puuttuminen, johon saattaa liittyä myös peukalonpuoleisen kyynärvarren luun osittainen puutos.
R = ren (munuainen)
Esimerkkinä mainittakoon erilaiset munuaisten synnynnäiset rakennepoikkeavuudet.

Joskus tähän akronyymilyhenteeseen lisätään myös kirjaimet C, L ja/tai S, jolloin lyhenne saa muodon VACTERLS, VATERS tai VACTERL. Näissä tapauksissa kirjaimet merkitsevät seuraavaa

C = cor (sydän)
Sydämessä voi esiintyä hyvin erilaisia synnynnäisiä rakennepoikkeavuuksia, esimerkkinä vaikkapa kammioiden välisen seinämän aukko (VSD), mutta mahdollisuuksia on runsaasti.
L = limb (englantia, tarkoittaa raajaa)
Kysymykseen voivat tulla monet erilaiset raaja-anomaliat, kuten ylimääräiset tai yhteenkasvaneet sormet tai varpaat.
S = single umbilical artery
Englantia, tarkoittaa sitä, että napanuorassa on vain kaksi verisuonta kolmen sijasta.

Viimeistä S-kirjainta käytetään Suomessa harvoin. Rinnakkain kulkevat yleensä joko VATER tai VACTERL.

Rakennepoikkeavuuksien lista on epätäydellinen ja vain suuntaa antava. Esimerkiksi myös keskushermoston alueella voidaan tässä yhteydessä tavata synnynnäisiä epämuodostumia, joihin akronyymilyhenteissä ei varsinaisesti viitata. Erilaisten rakennepoikkeavuuksien yhdistelmät ovat myös varsin kirjavia.

Tällaisten assosiaatioiden tuntemisen ja havaitsemisen hyöty on nähtävä siinä, että ne johdattelevat tutkivan lääkärin etsimään myös muita mahdollisia rakennepoikkeavuuksia, milloin edellä kuvatuista on havaittu yksi tai useampia. Kysymyksessä on tavallaan eräänlainen apulista. Se ei kerro assosiaation syistä tai syntymekanismeista mitään. Etiologisia tekijöitä (mistä assosiaation rakennepoikkeavuudet johtuvat?) joudutaan aina mietiskelemään erikseen.

Hoito riippuu kokonaan poikkeavuuksien laadusta ja laajuudesta. Hyvin usein joudutaan rakennepoikkeavuuksia korjaamaan erilaisin kirurgisin keinoin ja varsin usein moneen otteeseen.

Tutustu myös Rinnekoti-säätiön julkaisemaan yhteenvetoon VATER/VACTERL -assosiaatiosta.